УкраїнськаРусскийPolska
Nas wspirają:
Nasz baner
Otrzymaj kod banera Światła


Historia Betlejemskiego Światła Pokoju

«W jeden Wigilijny wieczуr roku 1988
zapukała w drzwi jedna starsza pani…»
Herbert Grűnwald

W roku 1986 w ramach przedbożenarodzeniowej akcji «Światło z ciemności», ktуra byłą największym projektem w swym rodzaju, każdy darczyńca mуgł jako podziękowanie za pomуc kościołowi orzymać symbol pokoju w postaci małego światełka z miejsca narodzenia Jezusa – Betlejemu. Tę akcję założyło Austijskie radio z miasta Lintz. Światło pokoju przypominało o tym, że Jezus jest wdzięczny wszystkim, chto idzie do niego. Pzrez przekazywanie Światła pokoju ludzie nieśli dobrą nowinę, radosną wiadomość o narodzeniu Jezusa. Światło Pokoju zostało zapalone jednym z dzieciakуw austiackich i transportowane pod szczegуlną kontrolą specjalnych służb do Austrii. Dzięki komunikacji kolejowej, 24 grudnia Światło rozpowszechniło się po wszyskich miastach.

Początek rozpowszechnienia Światła wśrуd skautуw świata. Jednego Wigilijnego wieczoru roku 1988 jedna starsza pani zapukała w drzwi Herberta Grűnwalda, austriackiego skauta w Wiedniu. Ich dotychczasowa znajomość ograniczała się do banalnych rozmуw na korytarzu, pozdrowieniami podczas przypadkowych spotkań czy zwykłymi codzienymi rozmowani, dlatego tak dziwne były te odwiedziny. «Przecież pan jest skautem. Ja zaraz, właśnie z dworzca, wzięłam sobie Betlejemskie Światło Pokoju. Pomyślałam, że i dla pana ma on duże znaczenie. Jak pan chce, mogę z panem nim się podzielić?» Oczywiście, on chciał. Minął rok i zeszłoroczne przedbożenarodzeniowe zdarzenia zostały w niepamięci... Na zbiуrce skautowej trzeciej wiedeńskiej drużyny odbywało się omуwienie planu działalności na Święta Bożego Narodzenia. W tym czasie O. Posz i H.Grűnwald byli przewodniczącymi tej grupy. Oni zaproponowali zająć się rozpowszechnieniem Betlejemskiego Światła Pokoju i rozpocząć tę akcję już z tegorocznych Swiąt. Propozycję została gotąco podtrzymana i harcerze radośnie wzięli się do pracy. Już w tym roku do akcji dołączyło się więcej niż 70 skautуw – jak z Wiednia, tak i z całej Austrii. W pierwszych latach za całą akcję byli odpowiadzialni skauci z Wiednia, ale z czasem, koordynację przejął centralny zarząd organizacji.
Herbert Grűnwald pisze:

Rok 1989
W czasie wspomnęliśmy o grupach skautуw z Polski, Czechуw o Węgrуw, ktуre prowadziły swoją działalność w Wiedniu. 1989 rok stał się kluczowy dla Europy. Odbyło się powstanie na Wschodzie Europy. Nie mieliśmy prawa ominąć ten «prezent» losu i nie skorzystać z okazji. Udało się nam pzrekazać Światło naszym kolegom w Pradze, Krakowie i Budapeszcie. W taki sposуb węgierskie skauci rozpowszechniły Światło Pokoju w Rumunii. Zaświeciło Światło też w nieprzezwyciężanym Timişoara!!! Do tego czasu we wszystkich komunistycznych państwach były zakazane jakiekolwiek prуby zwrуcenia się ku religii, a zwłaszcze należenia do jakichkolwiek młodzieżowych i innych pozarządowych organizacji. Po powstaniu więcej niż 100000 młodych chłopcуw i dziewczyn odnawiają liczne organizacje młodzieżowe na  terenie byłego Związku Radzieckiego.

Rok 1990
Rozpowszechnienie Światła na całym terytorium Węgier. Skauci Bracisławy organizują rozpowszechnienie Betlejemskiego Światła Pokoju w Słowenii przy pomocy przybranego pociągu i zwiedzają w ten sposуb 72 (!) miasta. Tak wspomina jeden skaut z Bracisławy: «Wszędzie śpiewano kolęd... Było miło zobaczyć, jak po czterdziestu latach zniewolnienia, ludzie mają możliwość znowu poznać chrześciański humanizm i odnowić się duchowo». W Polsce Światło pokorzyło Krakуw, Katowice, Wrocław i dotarło aż do Warszawy. Czechy: Jeden Czeski skaut z Brno przy pomocy komunikacji kolejowej zawiуzł  ogień do  Pragi.

Rok 1991
Słoweński skauci z Lublany przekazali Betlejemskie Światło Pokoju skautom z Krety. Węgierskie skauci przekazali Światło 32 ośrodkom w Rumunii. Grupa skautуw z Nemczech po raz pierwszy przejęła tradycję Światła.

Rok 1992
Skauci z Instbruku rozpowszechnili Światło do Południowego Tyrolu, a ci, z kolei, rozpowszechnili Światło po całym południowym Tyrolu. Skauci Wiednia przekazują Światło swoim włoskim braciom w Bołonie, a ci rozpowszechniają Światło i po Walensji. Słoweńskim skautom udaje się przynieść Światło do Splitu, Mastary i ostatecznie – Saraevo. Dzięki temu, że Światło dotarło do Warszawy, rozpowszechnia się po całej Polsce. Skauci (ostetecznie nie wiadomo, do jakiej grupy należeli ci  Ukraińskie skauci, możliwie, ży byli to płastuny) Kijowa i Odessy przyjmują Światło!

Rok 1993
Betlejemskie Światło Pokoju po 40-godzinnym wyprуbowaniu dzięki Herbertowi Grűnwaldowi dociera do Moskwy. Już stąd Światło dociera do Smoleńska i Kostromy. Rosyjskim skautom udaje się rozpowszechnić Światło na  Władywostok. Dzięki Budapesztskim skautom Betlejemskie Światło Pokoju zobaczyło Zakarpacie, część Serbii i Belgrad. Skautom z Krety udaje się rozpowszechnić Światło po wszystkich częściach kraju. Po raz pierwszy Światło trafia do Liehtenschteinu (Zurich). Dołączyli się do udziału w przekazaniu Betlejemskiego Swiatła Pokoju skauci z Luksemburgu. Z Polski Swiatło dostało się do Latvii i Litwy. Światło rozpowszechnia się we Włoszech (Parma, Triest). Wiedeńskie skauci niosą Światło do Hamburgu, Passau, Kassela i Hannovera (Niemcy).

Rok 1995
Dzięki skautom-seniorom Niemcуw Światło dotarło do Szwecji, skąd rozpowszechniło się przy pomocy skautуw z Luksemburga w Nidzerłandach i we Francji. W Wiedniu odbywa się «Rozmowa рokojowa» między delegacjami skautуw, ktуra kończy się «Rezolucją cd. Betlejemskiego Światła Pokoju»

Rok 1996
Skauci z Węgrуw transportują Światło do Bucharestu. Rumuńskie skauci z Iazy jadą do Wiednia, by przyjąć Światło od austriackich skautуw. Włochy nadal rozpowszechniają ogień po całym swoim terytorium – Naepol, Rzym, Milano, Walensja. Światło trafia też do Genewy. Dzięki niemickim skautom Światło dociera do  Essena, Dortmunda, Bremena i Hamburgu. Światło było przyniesione w najbardziej oddalone zakątki Danii i Norwegii, w Wielką Brytanię – Jork, Kornwal. Edwin Grűnberg jeźdźił na swoim starym jeepie w czasie 30-stopniowego mrуzu przez Minsk, Brześć, Smoleńsk aż do Moskwy, potem do Dolnego Nowgorodu. Rosyjskie skauci rozpowszechnili Światło do miast, oddalonych na pуłnocny zachуd od Moskwy na 1200 km, ktуre znajdują się aż nad kręgiem polarnym!!!

Rok 1997
Z Anglii Światło zostało rozpowszechnione do Walii, Szkocji i Irlandii. Przez Niemcy Światło już nie po raz pierwszy trafił do Danii, Szwecji, Belgii, a stąd już na Nidzierłandy. Szczegуlnie poświęcił się skaut z Rumunii, dzięki ktуremu Światło dotarło do wszystkich zakątkуw tego kraju. Grűnberg na  swoim samochodzie pokonał ponad 6800 km by przekazać Światło do Rosji.

Rok 1998
Przekazywanie Betlejemskiego Światła Pokoju odbyło się już po raz dziesiąty – prasa, radio, telewizja szeroko rozpowszechniły informację o tym ważnym wydarzeniu. Publikowane były zdjęcia, raporty, artykuły, relacje... W Niemczech na bardzo wysokim poziomie była organizowana akcja przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju – skauci Niemczech donieśli Światło do 381 miasta. We Włoszech 4 organizacje harcerskie podzieliły między sobą odpowiedzialność za oddzielne tereny i roznieśli Światło po całym kraju. W Południowym Tyrolu po raz pierwszy była organizowana akcja rozpowszechnienia Światła po sierocińcach kraju. Podobne akcje przeprowadzano w Węgrach, Słowenii, Słowakii, Słowacji, na Krecie, w Polsce, Luksemburgu i Liechtenschteinie. Swуj tor Światło przedłużyło w Danii, Szwecji, Białorusi, Ukrainie, Litwie i dwa razy przeszedło przez krąg polarny (Szwecja i Finlandia). Dalsze rozpowszechnienie odbywało się w Anglii, Szkocji Walii oraz Irlandii, w Czechach, Norwegii, Belgii i Rumunii. Na ogуł dzięki dobrej skautowej tradycji Betlejemskie Światło Pokoju trafiło do 22 europejskich państw.

Rok 1999
Był postanowiony szlachetny cel: Barcelona i Palermo. Delegacja hiszpańskich skautуw składająca się z pięciu osуb, ruszyła w tę zimową porę do Wiednia by przywieźć stąd Światło Pokoju do Hiszpanii. Włoska delegacja, ktуra w ciąku kilku lat zwiedzała drogę do Wiednia, zorganizowała pod przewodem Fabiano Marcarella rozpowszechnienie Światła nie tylko we Włoszech, lecz też na Sycylijskiej wyspie. W tym roku po raz pierwszy można było zobaczyć w Wiedniu skautуw z Belgii. Szczegуlnym wydarzeniem było rozpowszechnienie Światła Pokoju przez skautуw niemieckich. W Niemczech w tym roku odbywał się rok «Wszystkich Świętych», i pfadfindery (skauty niemieckie) umуwili się ze skautami austriackimi, by w tym roku Światło z Betlejemu odrazu zostało przywiezione nie do Wiednia, a do Frankfurtu. Dzięki wspуłcracy duchowieństwa Niemczech, starszych skautуw i seniorуw, Betlejemskie Światło Pokoju zostało rozpowszechnione i w najbardziej oddalone zakątki Niemczech. Blisko 10000 pfadfinderуw Nimcуw przynieśli ogień więcej niż 100000 rodzinom i mieszkaniom. Taka sucha statystyka nie może przekazać całego duchowego podniecenia, ktуre panowało w czasie całej akcji. Jak wartościowe są same uśmiechy, wdzięczny pogląd, szczere «dziękuję», serdeczne zaproszenia, ponadludzka chęć i sumienie przynieść Światło do każdego  domu! To podniesienie można ująć w kilku prostych i jednocześnie głebokich słowach: «...nieść pokуj ludziom dobrej woli na całej Ziemi... W imieniu wszystkich skautуw i skautek, Bertl Grűnwald, Wiedeń, Austria.»

Rok 2001
Na tegorocznym  międzyanrodowym spotkaniu katolickich organizacji skautowych Europy i Bliskiego Wschodu, ktуre się odbyło w Warszawie, było postanowiono rozszerzyć terytorium, na ktуrym Betlejemskie Światło Pokoju się rozpowszechnia. W tym roku zaplanowano przynieść Światło do ludzi, ktуrzy jeszcze nie wiedzą, czym jest Betlejemskie Światło Pokoju i nie mieli możliwości go otrzymać. Najwyższym zadaniem akcji przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju 2001, transportowanie Światła przez delegację skautуw z Niemiec, Anglii, Stanуw z Wiedzia, przez Paryż i Londyn, a w końcu przy pomocy norwezkiego samolotu przez ocean do Menu i Nowego Jorku. Ostateczne było przekazywanie Betlejemskiego Światła szwedzkim skautom w postaci Alfredo Trowika i Maika Kortnera. Następnymi pięknymi i nowymi miejscami zastały Greenlandia (dzięki szwedzkim skautom), Sardynia (włoskie skauci), Islandia (datskie skauty).

Rok 2002
Przekazywanie Światła bezpośrednio z Betlejemu przy pmocy skautуw Austriackich zostało niemożliwe przez wprowadzenie stanu wojennego  w tych  krajach. Jeden arabski chłopak dostał  ogień z Betlejemu, tajemnie przekazał go europejskim dzieciom, ktуre transportowały Światło samolotem do Wiednia. W roku 2002 w akurat przed rozpoczęciem wyjazdu do Betlejem, dotarła wiadomość o zamachu terorystycznym, w ktуrym zginęło 16 osуb. Nie patrząc na to, była sformowana  grupa pielgrzymуw, ktуra ruszyła do Erusalemu i Betlejemu. Rodzynką wyjazdu była zaproszenie do burgmistrza Tel-Avivu, wielka ilość dyskusji z przedstawicielami rуżnych konfesji i organizacji, ktуre starały się zabiezpieczyć pokуj Erusalemu i Izraela. W roku 2002 udało się już po raz trzeci przekazać Betlejemskie Światło do Stanуw. Tym razem darmowy przelot zaofiarowała jedna z międzynarodowych aviakompanii Brusselu. Transportowanie Światła z Wiednia do Brusselu było organizowane przez przedstawicieli «Skautуw Ameryki» w Niemczech i belgijskimi skautami i skautkami. Niespodzianką była olbrzymia chęć austriackich skautуw lecieć do ZSA by przekazać Światło Pokoju skautom ze Stanуw. Kurt Bergman, inicjator akcji «Światło z Ciemności» i ks. Anton Faber byli też obecni przy tej akcji. Skauci ze Stanуw z rozumieniem przyjęli taką inicjatywę. Oni przejęli ogień od austriackich skautуw już po raz drugi – wpierwsze z aeroportu Cennedy, a po reaz drugi w nowo-jorkskim kościele św.Patrika.

Rok 2003
Skauting obchodzi 15. rocznicę od pierwszego rozpowszechnienia Betlejemskiego Światła Pokoju. Pod czas tegorocznej akcji udało się rozpowszechnić Światło w takich krajach: Białoruś, Belgia, Bosnia i Gercogowina, Dania, Niemcy, Anglia, Francja, Irlandia, Islandia, Kreta, Nidzierlandy, Norwegia, Polska, Rumunia, Rosja, Szkocja, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Ispania, Czechy, Ukraina, Węgry, Stany! Akcja ta rozpoczęła się uroczystą Mszą Świętą w Wiedeńskiej Schtefkirche, na ktуrej było około 1000 skautуw z 10 krajуw. W tym roku udało się zaprosic do  Wiednia grupę skautуw z Polestyny, co było też symbolem jedności wszystkich skautуw świata. W tym roku przekazano ogień do Malty i Gibraltaru. Niezwykle trudne było transportowanie Światła przez rosyjskich  skautуw z Dolnego Nowgorodu. Nie zwracając uwagi an Śnieg i lуd, przyjęli Światło z Białorusi, pokonowszy ok.  420 km.

Rok 2004
Dzięki Tomasowi Erthalterowi Światło  było przekazane do  ZSA. W Wiedniu znowu odbyła się uroczysta Msza Święta, na ktуrej była przedstawiona duża liczba   skautуw z rуżnych krajуw Europy. Na tej Mszy Świętej obecna też była skautka z Afryki (!). Niemickie skauci przyjechali do Wiednia dużą grupą i zgłosili się przynieść Światło na Światowy dzień młodzieży do Kolnu, na ktуrym obecny był sam Papież. Na akcję do Wiednia zaproszony był Sandora Gajer z Bucharestu. Sandor, jeden z pierwszych działaczy na rzecz rozpowszechnienia Betlejemskiego Światła Pokoju, w ciągu  10 lat rozpowszechniał Światło wśrуd węgierskich mniejszości w Rumunii, po raz pierwszy przywiуzł Światło  do Bucharestu na oddal 500 km. Niemieckich skautуw zaprosili do Kolnu an Marienplatz, gdzie odbywał się Światowy dzień młodzieży, na ktуtrym obecny był nowy Papież Benedykt XVI. Wszyscy byli pod wrażeniem przekazaniem Papieżowi Benedyktowi XVI Betlejemskiego Światła Pokoju.

30.11.10
Ukraińska Prawosławna Cerkiew Patriarchatu Kijowskiego pobłogosławiła akcję Betlejemskie Światełko Pokoju
Читати новину
30.11.10
Jego Świątobliwość Lubomyr Huzar zwierzchnik Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej pobłogosławił akcję Betlejemskie Światełko Pokoju.
Читати новину
22.11.10
Arcybiskup Charkowski i Połtawski Ukraińskiej Autokefalicznej cerkwi pobłogosławił akcję Niech będzie pochwalony
Читати новину
22.11.10
Lwowski Metropolita Rzymskokatolicki pobłogosławił akcję Betlejemskie Światełko Pokoju
Читати новину
24.12.08
Płastuny z Tarnopola przekazali Betlejemskie Światło Pokoju Kościoła Rzymsko-Katolickiego
Читати новину